Fajna Recepta

Doniesienia naukowe: jelita a psychika

W Polsce przeprowadzono badania na grupie 15 pacjentów z których wynika, że istnieje ,,szereg złożonych zależności metabolicznych związanych z rozwojem objawów schizofrenii i przebiegiem jej leczenia”. 🦠

Źródło: https://bit.ly/39qN68h

Inne doniesienia również wskazują za zależność pomiędzy mikrobiomem jelit a zaburzeniami psychicznymi.

Autorzy prac komentują, że zdrowie mikrobiomu powinno być uwzględnione podczas leczenia zaburzeń psychicznych.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno – edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Fajna Recepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.