Fajna Recepta

Polityka – limitowanie

Szanowny Pacjencie,
Dziękujemy za zapisanie się na listę osób zainteresowanych sprawnym działaniem telemedycyny. Wraz z samorządem lekarskim podejmujemy działania, aby leczenie pacjentów nadal było możliwe w sposób szybki i wygodny. Będziemy Cię informować o rozwoju sytuacji oraz o ewentualnych możliwych krokach do podjęcia również przez Ciebie.
W związku z zapisaniem się przez Ciebie na w/w listę mailingową, informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Medspan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Mogilska 16 lok. 7, 31-516 Kraków, NIP: 6751754889, REGON: 389671299, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916291, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000243199
  2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: [email protected] lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod podanymi adresami.
  3. Twoje dane (adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie na cel komunikacji z Tobą w sprawie sprzeciwu wobec ograniczeń w działaniu usług telemedycyny.
  4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych na w/w cel jest Twoja zgoda wyrażona w sposób elektroniczny. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę klikając w link dezaktywacyjny zawarty w każdym wysyłanym przez nas e-mailu lub po prostu pisząc do nas wiadomość.
  5. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz zapisany do naszej w/w listy mailingowej (tj. do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody), nie dłużej jednak niż rok, a następnie jedynie do celów archiwalnych do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zapisania się przez Ciebie na naszą listę.
  6. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym osobom trzecim, chyba że odrębnie wyrazisz na to zgodę.
  7. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  8. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
  9. Podanie Twoich danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale konieczne, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje w powyższym temacie.
  10. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.