Fajna Recepta

 79 PLN

Konsultacja z możliwością otrzymania zaświadczenia na uczelnie o nieobecności z powodu choroby.

Lekarz wykona połączenie telefoniczne.

Nie ma możliwości otrzymania zwolnienia ZUS.

Zaświadczenie nie może być z datą wstecz.

1 Wypełnij kwestionariusz

Odpowiedz na pytania

Czy potrzebujesz zwolnienie lekarskie? *
Czy aktualnie przebywasz na zwolnieniu lekarskim? *
Czy obecnie przebywasz na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 10 dni? *
Proszę wpisać datę zachorowania. *
Proszę wpisać subiektywną ilość dni (max. 7) potrzebną do powrotu do pracy. *
Proszę wymienić numery NIP (po przecinku) wszystkich pracodawców dla których zwolnienie lekarskie ma być widoczne. *
Proszę wpisać dodatkowe - ważne informacje dla lekarza: objawy, historia choroby, uczulenia, zabiegi operacyjne. *
Jeżeli posiadasz dokumentację medyczną to prosimy o dołączenie.
2 Uzupełnij swoje dane

Uzupełnij swoje dane osobowe

3 Zgody

Zaznacz wymagane zgody

4 Płatność

Dodaj kod rabatowy

Dodaj kod

Koszt:

79,00 

Wybierz odpowiednią dla siebie formę płatności